post

Ledare är intressanta

Dagens ledare som återfinns i tidningarna är intressanta. Det är nämligen så att ledare hjälper läsarna att verkligen resonera om olika nyheter och inslag, huruvida något är förbluffande eller överraskande på ett positivt sätt.

Varför heter det ledare?

Svaret är kanske mer avancerat än det jag återger, men förmodligen handlar det om att de kallas för ledarskribenter då det är de som replikerar nyheter på mest ingående sätt enligt tidningens agenda. De tar kommandot över läsarnas blickfång och kan ibland även styra läsarna att tycka likartat. Många kanske svagt intalar sig själva citat ”när jag läser det så verkar det faktiskt rimligt och vettigt”, även om det inte alltid är det.

De spaltrader som ledarna skriver ger också upphov till debatt, inte sällan möts ledarskribenterna av svar från diverse håll. Tidningarna kan på så sätt utvinna största möjliga nyhetsvärde samtidigt som intresset hos läsarna kvarstår.

Hur blir man en ledarskribent?

Av pressetiska skäl så ska ledarskribenten avstå från att rapportera om själva nyheten i första hand, då det senare kan uppdagas av läsarna som jäv. Ledarskribenten ska alltså reflektera över nyheten i andra hand. Ledarskribenterna är ofta statsvetare, forskare, journalister eller företrädare för fackförbund. En stark merit är att man har läst retorik på en så pass hög nivå att läsarna enkelt förstår texten samtidigt som deras intresse väcks. Det är inte helt ovanligt att ledarskribenterna är utbildade språkvetare eller kända författare.

Vad finns det för typ av ledare?

Det man i huvudsak tänker på när det gäller ledarskribenter är att de är politiskt inriktade och ska reflektera över trender eller uppseendeväckande händelser inom politiken.

Ledarskribenter inom sport och kultur brukar ofta berätta om någon sensation och varför det är bra eller dåligt. Det kan handla om en värvning till ett lag som kan tyckas bra på förhand men har en skadehistorik som inte är tilltalande, eller att en ny teaterpjäs kan locka ungdomar till att börja gå teaterkurser.